Gustavsfors Kanotuthyrning
Mer information! Bilder från Kanotuthyrning Hitta oss! Prislista kanoter Bokningsformulär

Svenska
In English
Auf Deutsch

Boende Bilder från
Sjösystemet
Lšnkar Kanot/dressin priser Kontakta oss!


Turförslag i Dalsland Nordmarkens sjösystem "DANO"

Alla turer i området anses som lätta turer med sjöpaddling men vid blåsigt väder kan det bli höga vågor,

speciellt i Lelång och Stora Le. Sjöarna förbinds av Dalslands Kanal och dess slussar.

Några turer har också landtransporter, de är utmärkta med en upp och nervänd kanot. Kanotvagn är det bästa hjälpmedlet vid dessa överfarter.

De flesta turer har vår kanotcentral i Gustavsfors som startpunkt, men vi erbjuder också fri transport av kanoter och utrustning

till andra platser i området inom en radie av 50 km med slutdestination i Gustavsfors.

Om du vill sluta på annan plats tar vi 50 sek/körda 10 km i betalning för hemtransport av utrustning.

Räkna med att du vid normala förhållanden och normal kondition paddlar cirka 15-20 km/dag. Turförslagen kan förkortas och kombineras så de passar dig.

Start vid kanotcentralen i Gustavsfors

3-4 dagar/veckoslutstur

Paddla kanalen ut i Västra Silen ner till Skifors-ett kort lyft över vägen till Svärdlången och vidare till Skåpafors-Lyft över till Laxsjön-

Dalslands Kanal via Billingsfors-Bengtsfors-Lelång tillbaka till Gustavsfors.

2 dagar till 1 vecka/familjetur

Ut i Västra Silen till Bufjorden-vidare till Krokfors-slussarna upp i Östra Silen-tillbaka Västra Silen och Gustavsfors.

Veckotur

Slussen i Gustavsfors-Lelång till Lennartsfors-Slussning till Foxen-Blomsjöarna med lyft-Lelång tillbaka till Gustavsfors

1 till 2 veckor

Slussen i Gustavsfors-Lelång till Bengtsfors-Dalslands Kanalner till Håverud-Ånimmen-Ärr-Knarrbysjön-Edslan-Limmeln-Östra Silen-Västra Silen

till Kanotcentralen i Gustavsfors

Start på annan plats i "DANO" området

(Med fri transport av kanoter och utrustning)

1 till 2 veckor

Edsleskog

Knarrbysjön-Ärr-Ånimmen-Håverud-Dalslands Kanal till Laxsjön-Skåpafors-lyft till Svärdlången till Skifors-lyft till Västra Silen-Kanotcentralen i Gustavsfors

(Förläng turen med en tur i Östra Silen via slussen i Krokfors)

Kalven-Ömmeln-Limmen-Östra Silen till Krokfors-Västra Silen till kanotcentralen i Gustavsfors

Ed

Stora Le-Foxen till slussarna i Lennartsfors-eller via Blomsjöarna-Lelång-Kanotcentralen i Gustavsfors. (En lämplig tur för dig som kommer med tåg)

Östervallskog (transportkostnad tillkommer)

Östen-Töck-Töcksfors-Foxen till Lennartsfors eller via Blomsjöarna till Lelång-Kanotcentralen i Gustavsfors

 

 

Copyright© Gustavsfors Kanotuthyrning